european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Филе Елена
File Elena
Countries of Origin: BG Typ av ansökan: GTS
Dossier Number: BG/TSG/0007/01017 Typ av produkt: Klass 1.2. Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)
Status: Registrerad
 
Datum för insändande:       23.07.2012
Date of Publication:       10.01.2018
Date of Registration:       01.08.2014

Official Journal Publications
Official Journal C70  08.03.2014
Official Journal C7  10.01.2018
Official Journal L230 01.08.2014Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan