european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Căutare | Contact | Login 3C/3CG
Comisia Europeană > Agricultură şi dezvoltare rurală > Agricultura şi alimentele > DOOR > Denomination Information

Nume: Филе Елена
File Elena
Countries of Origin: BG Tipul cererii: SPG
Dossier Number: BG/TSG/0007/01017 Tipul de produs: Clasa 1.2. Produse din carne (fierte, sărate, afumate etc.)
Stare: Înregistrată
 
Data depunerii:       23.07.2012
Date of Publication:       10.01.2018
Date of Registration:       01.08.2014

Official Journal Publications
Official Journal C70  08.03.2014
Official Journal C7  10.01.2018
Official Journal L230 01.08.2014Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că nu se poate garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Numai legislaţia Uniunii Europene publicată pe suport de hârtie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.
Top of the page