european_commission
DOOR

Právní upozornění | Často kladené otázky | Vyhledávání | Kontakt | Login 3C/3CG
Evropská komise > Zemědělství a rozvoj venkova > Zemědělství a potraviny > DOOR > Denomination Information

Jméno: Филе Елена
File Elena
Countries of Origin: BG Druh žádosti: ZTS
Dossier Number: BG/TSG/0007/01017 Druh produktu: Třída 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)
Stav: Zaevidována
 
Datum podání:       23.07.2012
Date of Publication:       10.01.2018
Date of Registration:       01.08.2014

Official Journal Publications
Official Journal C70  08.03.2014
Official Journal L230 01.08.2014
Official Journal C7  10.01.2018Upozorňujeme Vás, že nezaručujeme, že dokument dostupný prostřednictvím webových stránek přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské unie.
Začátek stránky