european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Филе Елена
File Elena
Countries of Origin: BG Вид на заявлението: ГТС
Dossier Number: BG/TSG/0007/01017 Вид на продукта: Клас 1.2. Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
Статус: Регистрирано
 
Дата на подаване на заявлението:       23.07.2012
Date of Publication:       10.01.2018
Date of Registration:       01.08.2014

Official Journal Publications
Official Journal C7  10.01.2018
Official Journal C70  08.03.2014
Official Journal L230 01.08.2014Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page