european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Кайсерован врат Тракия
Kayserovan vrat Trakiya
Countries of Origin: BG Typ av ansökan: GTS
Dossier Number: BG/TSG/0007/01018 Typ av produkt: Klass 1.2. Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)
Status: Registrerad
 
Datum för insändande:       23.07.2012
Date of Publication:       14.03.2014
Date of Registration:       05.12.2015

Official Journal Publications
Official Journal L321 05.12.2015
Official Journal C75  14.03.2014Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan