european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Căutare | Contact | Login 3C/3CG
Comisia Europeană > Agricultură şi dezvoltare rurală > Agricultura şi alimentele > DOOR > Denomination Information

Nume: Кайсерован врат Тракия
Kayserovan vrat Trakiya
Countries of Origin: BG Tipul cererii: SPG
Dossier Number: BG/TSG/0007/01018 Tipul de produs: Clasa 1.2. Produse din carne (fierte, sărate, afumate etc.)
Stare: Înregistrată
 
Data depunerii:       23.07.2012
Date of Publication:       14.03.2014
Date of Registration:       05.12.2015

Official Journal Publications
Official Journal C75  14.03.2014
Official Journal L321 05.12.2015Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că nu se poate garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Numai legislaţia Uniunii Europene publicată pe suport de hârtie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.
Top of the page