european_commission
DOOR

Juridisks paziņojums | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Login 3C/3CG
Eiropas Komisija > Lauksaimniecība un lauku attīstība > Lauksaimniecība un pārtika > DOOR > Denomination Information

Vārds, uzvārds: Кайсерован врат Тракия
Kayserovan vrat Trakiya
Countries of Origin: BG Pieteikuma veids: GTĪ
Dossier Number: BG/TSG/0007/01018 Produkta veids: 1.2. grupa. Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u.c.)
Statuss: Reģistrēts
 
Iesniegšanas datums:       23.07.2012
Date of Publication:       14.03.2014
Date of Registration:       05.12.2015

Official Journal Publications
Official Journal C75  14.03.2014
Official Journal L321 05.12.2015Ievērojiet, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskatāmi tikai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša drukātā izdevumā publicētie tiesību akti.
Lapas augša