european_commission
DOOR

Právní upozornění | Často kladené otázky | Vyhledávání | Kontakt | Login 3C/3CG
Evropská komise > Zemědělství a rozvoj venkova > Zemědělství a potraviny > DOOR > Denomination Information

Jméno: Кайсерован врат Тракия
Kayserovan vrat Trakiya
Countries of Origin: BG Druh žádosti: ZTS
Dossier Number: BG/TSG/0007/01018 Druh produktu: Třída 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)
Stav: Zaevidována
 
Datum podání:       23.07.2012
Date of Publication:       14.03.2014
Date of Registration:       05.12.2015

Official Journal Publications
Official Journal L321 05.12.2015
Official Journal C75  14.03.2014Upozorňujeme Vás, že nezaručujeme, že dokument dostupný prostřednictvím webových stránek přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské unie.
Začátek stránky