european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Кайсерован врат Тракия
Kayserovan vrat Trakiya
Countries of Origin: BG Вид на заявлението: ГТС
Dossier Number: BG/TSG/0007/01018 Вид на продукта: Клас 1.2. Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
Статус: Регистрирано
 
Дата на подаване на заявлението:       23.07.2012
Date of Publication:       14.03.2014
Date of Registration:       05.12.2015

Official Journal Publications
Official Journal C75  14.03.2014
Official Journal L321 05.12.2015Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page