european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Роле Трапезица
Role Trapezitsa
Countries of Origin: BG Typ av ansökan: GTS
Dossier Number: BG/TSG/0007/01020 Typ av produkt: Klass 1.2. Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)
Status: Registrerad
 
Datum för insändande:       23.07.2012
Date of Publication:       05.04.2014
Date of Registration:       04.09.2014

Official Journal Publications
Official Journal L264 04.09.2014
Official Journal C101 05.04.2014Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan