european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: Роле Трапезица
Role Trapezitsa
Countries of Origin: BG Druh žiadosti: ZTŠ
Dossier Number: BG/TSG/0007/01020 Druh výrobku: Trieda 1.2. Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)
Stav: Zaevidovaná
 
Dátum podania žiadosti:       23.07.2012
Date of Publication:       05.04.2014
Date of Registration:       04.09.2014

Official Journal Publications
Official Journal L264 04.09.2014
Official Journal C101 05.04.2014Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Iba legislatíva Európskej únie, ktorá je vytlačená v papierovom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, sa pokladá za záväznú.
Začiatok stránky