european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Căutare | Contact | Login 3C/3CG
Comisia Europeană > Agricultură şi dezvoltare rurală > Agricultura şi alimentele > DOOR > Denomination Information

Nume: Роле Трапезица
Role Trapezitsa
Countries of Origin: BG Tipul cererii: SPG
Dossier Number: BG/TSG/0007/01020 Tipul de produs: Clasa 1.2. Produse din carne (fierte, sărate, afumate etc.)
Stare: Înregistrată
 
Data depunerii:       23.07.2012
Date of Publication:       05.04.2014
Date of Registration:       04.09.2014

Official Journal Publications
Official Journal L264 04.09.2014
Official Journal C101 05.04.2014Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că nu se poate garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Numai legislaţia Uniunii Europene publicată pe suport de hârtie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.
Top of the page