european_commission
DOOR

Juridische mededeling | Vraagbaak | Zoek | Contact | Login 3C/3CG
Europese Commissie > Landbouw en plattelandsontwikkeling > Landbouw en voedingsmiddelen > DOOR > Denomination Information

Naam Роле Трапезица
Role Trapezitsa
Countries of Origin: BG Type aanvraag GTS
Dossier Number: BG/TSG/0007/01020 Type product Categorie 1.2. Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt, enz.)
Status Geregistreerd
 
Datum van indiening       23.07.2012
Date of Publication:       05.04.2014
Date of Registration:       04.09.2014

Official Journal Publications
Official Journal L264 04.09.2014
Official Journal C101 05.04.2014Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on-line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, is rechtsgeldig.
Bovenkant pagina