european_commission
DOOR

Právní upozornění | Často kladené otázky | Vyhledávání | Kontakt | Login 3C/3CG
Evropská komise > Zemědělství a rozvoj venkova > Zemědělství a potraviny > DOOR > Denomination Information

Jméno: Роле Трапезица
Role Trapezitsa
Countries of Origin: BG Druh žádosti: ZTS
Dossier Number: BG/TSG/0007/01020 Druh produktu: Třída 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)
Stav: Zaevidována
 
Datum podání:       23.07.2012
Date of Publication:       05.04.2014
Date of Registration:       04.09.2014

Official Journal Publications
Official Journal C101 05.04.2014
Official Journal L264 04.09.2014Upozorňujeme Vás, že nezaručujeme, že dokument dostupný prostřednictvím webových stránek přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské unie.
Začátek stránky