european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Роле Трапезица
Role Trapezitsa
Countries of Origin: BG Вид на заявлението: ГТС
Dossier Number: BG/TSG/0007/01020 Вид на продукта: Клас 1.2. Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
Статус: Регистрирано
 
Дата на подаване на заявлението:       23.07.2012
Date of Publication:       05.04.2014
Date of Registration:       04.09.2014

Official Journal Publications
Official Journal C101 05.04.2014
Official Journal L264 04.09.2014Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page