european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Sal de Tavira / Flor de Sal de Tavira
Countries of Origin: PT Typ av ansökan: SUB
Dossier Number: PT/PDO/0005/00913 Typ av produkt: Klass 1.8. Övriga produkter i bilaga I till fördraget (kryddor etc.)
Status: Registrerad
 
Datum för insändande:       07.12.2011
Date of Publication:       09.05.2013
Date of Registration:       20.11.2013

Producer Group
Namn: Rui Francisco Neves Dias
Adress: Rua 4 de Outubro n.º 5 8800‐362 Tavira Telefone: 281 321 474 Fax: 281 321 474 rui.simiao@sapo.pt
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Namn: Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Adress: Av. Afonso Costa, nº3 1949-002 Lisboa Telefone: 218442200 Fax: 218442202 dspaa@dgadr.pt
URL: National/Regional Authority

Myndighet/kontrollorgan
Namn: SATIVA - Desenvolvimento Rural, Lda
Adress: Rua Robalo Gouveia, nº 1-1 1900 – 392 Lisboa Telefone: 217 991 100 Fax: 217 991 119 sativa@sativa.pt
URL: Myndighet/kontrollorgan

Official Journal Publications
Official Journal C132 09.05.2013
Official Journal L310 20.11.2013Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan