european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: Sal de Tavira / Flor de Sal de Tavira
Countries of Origin: PT Druh žiadosti: CHOP
Dossier Number: PT/PDO/0005/00913 Druh výrobku: Trieda 1.8. Iné výrobky z prílohy I k zmluve (korenie atď.)
Stav: Zaevidovaná
 
Dátum podania žiadosti:       07.12.2011
Date of Publication:       09.05.2013
Date of Registration:       20.11.2013

Producer Group
Meno: Rui Francisco Neves Dias
Adresa: Rua 4 de Outubro n.º 5 8800‐362 Tavira Telefone: 281 321 474 Fax: 281 321 474 rui.simiao@sapo.pt
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Meno: Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Adresa: Av. Afonso Costa, nº3 1949-002 Lisboa Telefone: 218442200 Fax: 218442202 dspaa@dgadr.pt
URL: National/Regional Authority

Orgán/kontrolný orgán
Meno: SATIVA - Desenvolvimento Rural, Lda
Adresa: Rua Robalo Gouveia, nº 1-1 1900 – 392 Lisboa Telefone: 217 991 100 Fax: 217 991 119 sativa@sativa.pt
URL: Orgán/kontrolný orgán

Official Journal Publications
Official Journal C132 09.05.2013
Official Journal L310 20.11.2013Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Iba legislatíva Európskej únie, ktorá je vytlačená v papierovom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, sa pokladá za záväznú.
Začiatok stránky