european_commission
DOOR

Juridisks paziņojums | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Login 3C/3CG
Eiropas Komisija > Lauksaimniecība un lauku attīstība > Lauksaimniecība un pārtika > DOOR > Denomination Information

Vārds, uzvārds: Sal de Tavira / Flor de Sal de Tavira
Countries of Origin: PT Pieteikuma veids: ACVN
Dossier Number: PT/PDO/0005/00913 Produkta veids: 1.8. grupa. Citi Līguma I pielikumā minētie produkti (garšvielas u.c.).
Statuss: Reģistrēts
 
Iesniegšanas datums:       07.12.2011
Date of Publication:       09.05.2013
Date of Registration:       20.11.2013

Producer Group
Vārds, uzvārds: Rui Francisco Neves Dias
Adrese: Rua 4 de Outubro n.º 5 8800‐362 Tavira Telefone: 281 321 474 Fax: 281 321 474 rui.simiao@sapo.pt
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Vārds, uzvārds: Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Adrese: Av. Afonso Costa, nº3 1949-002 Lisboa Telefone: 218442200 Fax: 218442202 dspaa@dgadr.pt
URL: National/Regional Authority

Iestāde/kontroles organizācija
Vārds, uzvārds: SATIVA - Desenvolvimento Rural, Lda
Adrese: Rua Robalo Gouveia, nº 1-1 1900 – 392 Lisboa Telefone: 217 991 100 Fax: 217 991 119 sativa@sativa.pt
URL: Iestāde/kontroles organizācija

Official Journal Publications
Official Journal L310 20.11.2013
Official Journal C132 09.05.2013Ievērojiet, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskatāmi tikai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša drukātā izdevumā publicētie tiesību akti.
Lapas augša