european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Sal de Tavira / Flor de Sal de Tavira
Countries of Origin: PT Вид на заявлението: ЗНП
Dossier Number: PT/PDO/0005/00913 Вид на продукта: Клас 1.8. други продукти от приложение I към Договора (подправки и т.н.)
Статус: Регистрирано
 
Дата на подаване на заявлението:       07.12.2011
Date of Publication:       09.05.2013
Date of Registration:       20.11.2013

Producer Group
Име: Rui Francisco Neves Dias
Адрес: Rua 4 de Outubro n.º 5 8800‐362 Tavira Telefone: 281 321 474 Fax: 281 321 474 rui.simiao@sapo.pt
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Име: Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Адрес: Av. Afonso Costa, nº3 1949-002 Lisboa Telefone: 218442200 Fax: 218442202 dspaa@dgadr.pt
URL: National/Regional Authority

browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган
Име: SATIVA - Desenvolvimento Rural, Lda
Адрес: Rua Robalo Gouveia, nº 1-1 1900 – 392 Lisboa Telefone: 217 991 100 Fax: 217 991 119 sativa@sativa.pt
URL: browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган

Official Journal Publications
Official Journal C132 09.05.2013
Official Journal L310 20.11.2013Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page