european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Căutare | Contact | Login 3C/3CG
Comisia Europeană > Agricultură şi dezvoltare rurală > Agricultura şi alimentele > DOOR > Denomination Information

Nume: Falukorv
Countries of Origin: SE Tipul cererii: SPG
Dossier Number: SE/TSG/0007/0020 Tipul de produs: Clasa 1.2. Produse din carne (fierte, sărate, afumate etc.)
Stare: Înregistrată
 
Date of Publication:       10.03.2001
Date of Registration:       13.12.2001
Date of 1st Amendment:       10.07.2012

Official Journal Publications
Official Journal C251 27.08.2011
Official Journal L178 10.07.2012
Official Journal L326 04.12.2008
Official Journal C78  10.03.2001
Official Journal L328 13.12.2001Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că nu se poate garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Numai legislaţia Uniunii Europene publicată pe suport de hârtie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.
Top of the page