european_commission
DOOR

Právní upozornění | Často kladené otázky | Vyhledávání | Kontakt | Login 3C/3CG
Evropská komise > Zemědělství a rozvoj venkova > Zemědělství a potraviny > DOOR > Denomination Information

Jméno: Falukorv
Countries of Origin: SE Druh žádosti: ZTS
Dossier Number: SE/TSG/0007/0020 Druh produktu: Třída 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)
Stav: Zaevidována
 
Date of Publication:       10.03.2001
Date of Registration:       13.12.2001
Date of 1st Amendment:       10.07.2012

Official Journal Publications
Official Journal L326 04.12.2008
Official Journal L178 10.07.2012
Official Journal C251 27.08.2011
Official Journal L328 13.12.2001
Official Journal C78  10.03.2001Upozorňujeme Vás, že nezaručujeme, že dokument dostupný prostřednictvím webových stránek přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské unie.
Začátek stránky