european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: „Странджански манов мед“/ “Maнов мед от Странджа” (“Strandzhanski manov med”/ “Manov med ot Strandzha”)
Countries of Origin: BG Druh žiadosti: CHOP
Dossier Number: BG/PDO/0005/02306 Druh výrobku: Trieda 1.4. Iné výrobky živočíšneho pôvodu (vajcia, med, rôzne mliečne výrobky okrem masla atď.)
Stav: Uverejnená
 
Dátum podania žiadosti:       12.04.2017
Date of Publication:       13.12.2018
Date of Registration:       02.04.2019

Official Journal Publications
Official Journal L93  02.04.2019
Official Journal C449 13.12.2018Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Iba legislatíva Európskej únie, ktorá je vytlačená v papierovom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, sa pokladá za záväznú.
Začiatok stránky