european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Căutare | Contact | Login 3C/3CG
Comisia Europeană > Agricultură şi dezvoltare rurală > Agricultura şi alimentele > DOOR > Denomination Information

Nume: „Странджански манов мед“/ “Maнов мед от Странджа” (“Strandzhanski manov med”/ “Manov med ot Strandzha”)
Countries of Origin: BG Tipul cererii: DOP
Dossier Number: BG/PDO/0005/02306 Tipul de produs: Clasa 1.4. Alte produse de origine animală (ouă, miere, produse lactate cu excepția untului etc.)
Stare: Publicată
 
Data depunerii:       12.04.2017
Date of Publication:       13.12.2018
Date of Registration:       02.04.2019

Official Journal Publications
Official Journal C449 13.12.2018
Official Journal L93  02.04.2019Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că nu se poate garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Numai legislaţia Uniunii Europene publicată pe suport de hârtie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.
Top of the page