european_commission
DOOR

Klauzula prawna | FAQ | Szukaj | Kontakt | Login 3C/3CG
Komisja Europejska > Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich > Rolnictwo i żywność > DOOR > Denomination Information

Nazwisko: „Странджански манов мед“/ “Maнов мед от Странджа” (“Strandzhanski manov med”/ “Manov med ot Strandzha”)
Countries of Origin: BG Rodzaj wniosku: CHNP
Dossier Number: BG/PDO/0005/02306 Rodzaj produktu: Klasa 1.4. Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne produkty mleczne z wyjątkiem masła, itp.)
Status: Opublikowany
 
Data złożenia:       12.04.2017
Date of Publication:       13.12.2018
Date of Registration:       02.04.2019

Official Journal Publications
Official Journal C449 13.12.2018
Official Journal L93  02.04.2019Należy podkreślić, iż nie możemy zagwarantować, że tekst dokumentu udostępnionego on-line jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją. Dlatego też za wiążące prawnie uważa się prawodawstwo Unii Europejskiej publikowane w drukowanych edycjach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Góra strony