european_commission
DOOR

Juridische mededeling | Vraagbaak | Zoek | Contact | Login 3C/3CG
Europese Commissie > Landbouw en plattelandsontwikkeling > Landbouw en voedingsmiddelen > DOOR > Denomination Information

Naam „Странджански манов мед“/ “Maнов мед от Странджа” (“Strandzhanski manov med”/ “Manov med ot Strandzha”)
Countries of Origin: BG Type aanvraag BOB
Dossier Number: BG/PDO/0005/02306 Type product Categorie 1.4. Andere producten van dierlijke oorsprong (eieren, honing, diverse zuivelproducten behalve boter, enz.)
Status Gepubliceerd
 
Datum van indiening       12.04.2017
Date of Publication:       13.12.2018
Date of Registration:       02.04.2019

Official Journal Publications
Official Journal L93  02.04.2019
Official Journal C449 13.12.2018Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on-line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, is rechtsgeldig.
Bovenkant pagina