european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: „Странджански манов мед“/ “Maнов мед от Странджа” (“Strandzhanski manov med”/ “Manov med ot Strandzha”)
Countries of Origin: BG Вид на заявлението: ЗНП
Dossier Number: BG/PDO/0005/02306 Вид на продукта: Клас 1.4. Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти, с изключение на масло, и др.)
Статус: Публикувано
 
Дата на подаване на заявлението:       12.04.2017
Date of Publication:       13.12.2018
Date of Registration:       02.04.2019

Official Journal Publications
Official Journal C449 13.12.2018
Official Journal L93  02.04.2019Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page