european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork
Countries of Origin: GB Typ av ansökan: GTS
Dossier Number: UK/TSG/0007/0024 Typ av produkt: Klass 1.1. Färskt kött (och slaktbiprodukter)
Status: Registrerad
 
Datum för insändande:       13.02.2004
Date of Publication:       03.10.2009
Date of Registration:       29.07.2010

Official Journal Publications
Official Journal C238 03.10.2009
Official Journal L197 29.07.2010Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan