european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork
Countries of Origin: GB Druh žiadosti: ZTŠ
Dossier Number: UK/TSG/0007/0024 Druh výrobku: Trieda 1.1. Čerstvé mäso (a drobky)
Stav: Zaevidovaná
 
Dátum podania žiadosti:       13.02.2004
Date of Publication:       03.10.2009
Date of Registration:       29.07.2010

Official Journal Publications
Official Journal C238 03.10.2009
Official Journal L197 29.07.2010Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Iba legislatíva Európskej únie, ktorá je vytlačená v papierovom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, sa pokladá za záväznú.
Začiatok stránky