european_commission
DOOR

Juridisks paziņojums | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Login 3C/3CG
Eiropas Komisija > Lauksaimniecība un lauku attīstība > Lauksaimniecība un pārtika > DOOR > Denomination Information

Vārds, uzvārds: Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork
Countries of Origin: GB Pieteikuma veids: GTĪ
Dossier Number: UK/TSG/0007/0024 Produkta veids: 1.1. grupa. Svaiga gaļa (un subprodukti)
Statuss: Reģistrēts
 
Iesniegšanas datums:       13.02.2004
Date of Publication:       03.10.2009
Date of Registration:       29.07.2010

Official Journal Publications
Official Journal C238 03.10.2009
Official Journal L197 29.07.2010Ievērojiet, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskatāmi tikai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša drukātā izdevumā publicētie tiesību akti.
Lapas augša