european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork
Countries of Origin: GB Вид на заявлението: ГТС
Dossier Number: UK/TSG/0007/0024 Вид на продукта: Клас 1.1. Прясно месо (и карантия)
Статус: Регистрирано
 
Дата на подаване на заявлението:       13.02.2004
Date of Publication:       03.10.2009
Date of Registration:       29.07.2010

Official Journal Publications
Official Journal L197 29.07.2010
Official Journal C238 03.10.2009Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page