european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Lough Neagh Pollan
Countries of Origin: GB Typ av ansökan: SUB
Dossier Number: UK/PDO/0005/02159 Typ av produkt: Klass 1.7. Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav
Status: Registrerad
 
Datum för insändande:       28.07.2016
Date of Publication:       15.12.2017
Date of Registration:       18.04.2018

Official Journal Publications
Official Journal C431 15.12.2017
Official Journal L98  18.04.2018Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan