european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: Lough Neagh Pollan
Countries of Origin: GB Druh žiadosti: CHOP
Dossier Number: UK/PDO/0005/02159 Druh výrobku: Trieda 1.7. Čerstvé ryby, mäkkýše a kôrovce a výrobky z nich
Stav: Zaevidovaná
 
Dátum podania žiadosti:       28.07.2016
Date of Publication:       15.12.2017
Date of Registration:       18.04.2018

Official Journal Publications
Official Journal C431 15.12.2017
Official Journal L98  18.04.2018Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Iba legislatíva Európskej únie, ktorá je vytlačená v papierovom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, sa pokladá za záväznú.
Začiatok stránky