european_commission
DOOR

Právní upozornění | Často kladené otázky | Vyhledávání | Kontakt | Login 3C/3CG
Evropská komise > Zemědělství a rozvoj venkova > Zemědělství a potraviny > DOOR > Denomination Information

Jméno: Lough Neagh Pollan
Countries of Origin: GB Druh žádosti: CHOP
Dossier Number: UK/PDO/0005/02159 Druh produktu: Třída 1.7 Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané
Stav: Zaevidována
 
Datum podání:       28.07.2016
Date of Publication:       15.12.2017
Date of Registration:       18.04.2018

Official Journal Publications
Official Journal C431 15.12.2017
Official Journal L98  18.04.2018Upozorňujeme Vás, že nezaručujeme, že dokument dostupný prostřednictvím webových stránek přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské unie.
Začátek stránky