european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Lough Neagh Pollan
Countries of Origin: GB Вид на заявлението: ЗНП
Dossier Number: UK/PDO/0005/02159 Вид на продукта: Клас 1.7. Прясна риба, мекотели и ракообразни и продукти от тях
Статус: Регистрирано
 
Дата на подаване на заявлението:       28.07.2016
Date of Publication:       15.12.2017
Date of Registration:       18.04.2018

Official Journal Publications
Official Journal L98  18.04.2018
Official Journal C431 15.12.2017Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page