european_commission
DOOR

Juridisks paziņojums | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Login 3C/3CG
Eiropas Komisija > Lauksaimniecība un lauku attīstība > Lauksaimniecība un pārtika > DOOR > Denomination Information

Vārds, uzvārds: Горнооряховски суджук
Gornooryahovski sudzhuk
Countries of Origin: BG Pieteikuma veids: AĢIN
Dossier Number: BG/PGI/0005/0732 Produkta veids: 1.2. grupa. Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u.c.)
Statuss: Reģistrēts
 
Iesniegšanas datums:       10.12.2008
Date of Publication:       26.03.2010
Date of Registration:       22.12.2011
Date of 1st Amendment:       02.08.2014

Producer Group
Vārds, uzvārds: Rahovec 2007
Adrese: Sveti Knjaz Boris I Str. 86 Gornia Oryahovica 5100 Bulgaria
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Vārds, uzvārds: Ministry of Agriculture and Food
Adrese: Hristo Botev Blvd. 55 Sofia 1040 Bulgaria
URL: National/Regional Authority

Iestāde/kontroles organizācija
Vārds, uzvārds: Bioagricert Italia Bulgaria Ltd.
Adrese: Region North, Belgrad Str. 2 Office 305 Plovdiv 4003 Bulgaria
URL: Iestāde/kontroles organizācija

Official Journal Publications
Official Journal C77  26.03.2010
Official Journal L231 02.08.2014
Official Journal C75  14.03.2014
Official Journal L341 22.12.2011Ievērojiet, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskatāmi tikai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša drukātā izdevumā publicētie tiesību akti.
Lapas augša