european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Горнооряховски суджук
Gornooryahovski sudzhuk
Countries of Origin: BG Вид на заявлението: ЗГУ
Dossier Number: BG/PGI/0005/0732 Вид на продукта: Клас 1.2. Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
Статус: Регистрирано
 
Дата на подаване на заявлението:       10.12.2008
Date of Publication:       26.03.2010
Date of Registration:       22.12.2011
Date of 1st Amendment:       02.08.2014

Producer Group
Име: Rahovec 2007
Адрес: Sveti Knjaz Boris I Str. 86 Gornia Oryahovica 5100 Bulgaria
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Име: Ministry of Agriculture and Food
Адрес: Hristo Botev Blvd. 55 Sofia 1040 Bulgaria
URL: National/Regional Authority

browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган
Име: Bioagricert Italia Bulgaria Ltd.
Адрес: Region North, Belgrad Str. 2 Office 305 Plovdiv 4003 Bulgaria
URL: browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган

Official Journal Publications
Official Journal L341 22.12.2011
Official Journal C75  14.03.2014
Official Journal C77  26.03.2010
Official Journal L231 02.08.2014Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page