european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Marrone di Serino/Castagna di Serino
Countries of Origin: IT Typ av ansökan: SGB
Dossier Number: IT/PGI/0005/02147 Typ av produkt: Klass 1.6. Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade
Status: Registrerad
 
Datum för insändande:       24.06.2016
Date of Publication:       28.02.2018
Date of Registration:       14.09.2018

Official Journal Publications
Official Journal L231 14.09.2018
Official Journal C75  28.02.2018Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan