european_commission
DOOR

Juridische mededeling | Vraagbaak | Zoek | Contact | Login 3C/3CG
Europese Commissie > Landbouw en plattelandsontwikkeling > Landbouw en voedingsmiddelen > DOOR > Denomination Information

Naam Marrone di Serino/Castagna di Serino
Countries of Origin: IT Type aanvraag BGA
Dossier Number: IT/PGI/0005/02147 Type product Categorie 1.6. Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt
Status Geregistreerd
 
Datum van indiening       24.06.2016
Date of Publication:       28.02.2018
Date of Registration:       14.09.2018

Official Journal Publications
Official Journal C75  28.02.2018
Official Journal L231 14.09.2018Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on-line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, is rechtsgeldig.
Bovenkant pagina