european_commission
DOOR

Juridisks paziņojums | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Login 3C/3CG
Eiropas Komisija > Lauksaimniecība un lauku attīstība > Lauksaimniecība un pārtika > DOOR > Denomination Information

Vārds, uzvārds: Marrone di Serino/Castagna di Serino
Countries of Origin: IT Pieteikuma veids: AĢIN
Dossier Number: IT/PGI/0005/02147 Produkta veids: 1.6. grupa. Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība
Statuss: Reģistrēts
 
Iesniegšanas datums:       24.06.2016
Date of Publication:       28.02.2018
Date of Registration:       14.09.2018

Official Journal Publications
Official Journal C75  28.02.2018
Official Journal L231 14.09.2018Ievērojiet, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskatāmi tikai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša drukātā izdevumā publicētie tiesību akti.
Lapas augša