european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Marrone di Serino/Castagna di Serino
Countries of Origin: IT Вид на заявлението: ЗГУ
Dossier Number: IT/PGI/0005/02147 Вид на продукта: Клас 1.6. Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
Статус: Регистрирано
 
Дата на подаване на заявлението:       24.06.2016
Date of Publication:       28.02.2018
Date of Registration:       14.09.2018

Official Journal Publications
Official Journal L231 14.09.2018
Official Journal C75  28.02.2018Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page