european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Istra
Countries of Origin: SI ; HR Typ av ansökan: SUB
Dossier Number: Multi/PDO/0005/01358 Typ av produkt: Klass 1.5. Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)
Status: Registrerad
 
Datum för insändande:       30.07.2015
Date of Publication:       17.09.2018
Date of Registration:       27.02.2019

Official Journal Publications
Official Journal C327 17.09.2018
Official Journal C108 23.03.2016Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan