european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: Istra
Countries of Origin: SI ; HR Druh žiadosti: CHOP
Dossier Number: Multi/PDO/0005/01358 Druh výrobku: Trieda 1.5. Oleje a tuky (maslo, margarín, olej atď.)
Stav: Zaevidovaná
 
Dátum podania žiadosti:       30.07.2015
Date of Publication:       17.09.2018
Date of Registration:       27.02.2019

Official Journal Publications
Official Journal C327 17.09.2018
Official Journal C108 23.03.2016Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Iba legislatíva Európskej únie, ktorá je vytlačená v papierovom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, sa pokladá za záväznú.
Začiatok stránky