european_commission
DOOR

Klauzula prawna | FAQ | Szukaj | Kontakt | Login 3C/3CG
Komisja Europejska > Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich > Rolnictwo i żywność > DOOR > Denomination Information

Nazwisko: Istra
Countries of Origin: SI ; HR Rodzaj wniosku: CHNP
Dossier Number: Multi/PDO/0005/01358 Rodzaj produktu: Klasa 1.5. Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, oleje, itp.)
Status: Zarejestrowany
 
Data złożenia:       30.07.2015
Date of Publication:       17.09.2018
Date of Registration:       27.02.2019

Official Journal Publications
Official Journal C108 23.03.2016
Official Journal C327 17.09.2018Należy podkreślić, iż nie możemy zagwarantować, że tekst dokumentu udostępnionego on-line jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją. Dlatego też za wiążące prawnie uważa się prawodawstwo Unii Europejskiej publikowane w drukowanych edycjach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Góra strony