european_commission
DOOR

Juridische mededeling | Vraagbaak | Zoek | Contact | Login 3C/3CG
Europese Commissie > Landbouw en plattelandsontwikkeling > Landbouw en voedingsmiddelen > DOOR > Denomination Information

Naam Istra
Countries of Origin: HR ; SI Type aanvraag BOB
Dossier Number: Multi/PDO/0005/01358 Type product Categorie 1.5. Oliën en vetten (boter, margarine, spijsolie, enz.)
Status Geregistreerd
 
Datum van indiening       30.07.2015
Date of Publication:       17.09.2018
Date of Registration:       27.02.2019

Official Journal Publications
Official Journal C327 17.09.2018
Official Journal C108 23.03.2016Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on-line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, is rechtsgeldig.
Bovenkant pagina