european_commission
DOOR

Juridisks paziņojums | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Login 3C/3CG
Eiropas Komisija > Lauksaimniecība un lauku attīstība > Lauksaimniecība un pārtika > DOOR > Denomination Information

Vārds, uzvārds: Istra
Countries of Origin: SI ; HR Pieteikuma veids: ACVN
Dossier Number: Multi/PDO/0005/01358 Produkta veids: 1.5. grupa. Eļļas un tauki (sviests, margarīns, eļļa u.c.)
Statuss: Reģistrēts
 
Iesniegšanas datums:       30.07.2015
Date of Publication:       17.09.2018
Date of Registration:       27.02.2019

Official Journal Publications
Official Journal C327 17.09.2018
Official Journal C108 23.03.2016Ievērojiet, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskatāmi tikai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša drukātā izdevumā publicētie tiesību akti.
Lapas augša