european_commission
DOOR

Právní upozornění | Často kladené otázky | Vyhledávání | Kontakt | Login 3C/3CG
Evropská komise > Zemědělství a rozvoj venkova > Zemědělství a potraviny > DOOR > Denomination Information

Jméno: Istra
Countries of Origin: HR ; SI Druh žádosti: CHOP
Dossier Number: Multi/PDO/0005/01358 Druh produktu: Třída 1.5 Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)
Stav: Zaevidována
 
Datum podání:       30.07.2015
Date of Publication:       17.09.2018
Date of Registration:       27.02.2019

Official Journal Publications
Official Journal C108 23.03.2016
Official Journal C327 17.09.2018Upozorňujeme Vás, že nezaručujeme, že dokument dostupný prostřednictvím webových stránek přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské unie.
Začátek stránky