european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Istra
Countries of Origin: SI ; HR Вид на заявлението: ЗНП
Dossier Number: Multi/PDO/0005/01358 Вид на продукта: Клас 1.5. Масла и мазнини (масло, маргарин, олио и др.)
Статус: Регистрирано
 
Дата на подаване на заявлението:       30.07.2015
Date of Publication:       17.09.2018
Date of Registration:       27.02.2019

Official Journal Publications
Official Journal C108 23.03.2016
Official Journal C327 17.09.2018Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page