european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Borrego do Baixo Alentejo
Countries of Origin: PT Typ av ansökan: SGB
Dossier Number: PT/PGI/0005/0032 Typ av produkt: Klass 1.1. Färskt kött (och slaktbiprodukter)
Status: Registrerad
 
Datum för insändande:       16.09.1996
Date of Publication:       08.04.1997
Date of Registration:       03.12.1997

Producer Group
Namn: Carnovina - Agrupamento de Produtores Agro-Pecuários, S. A
Adress: Rua Cidade de S. Paulo, 36 ‐ Armazéns de Lãs ‐Apartado 296 7800‐904 Beja Telefone: 284 310 350 Fax: 284 323 439 carnovina@carnovina.pt
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Namn: Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Adress: Av. Afonso Costa, nº3 1949-002 Lisboa Telefone: 218442200 Fax: 218442202 dspaa@dgadr.pt
URL: National/Regional Authority

Myndighet/kontrollorgan
Namn: CERTIS -Controlo e Certificação, Lda.
Adress: Rua Diana de Liz – Horta do Bispo – Ap.320 7006-804 Évora Telefone: 266 769 564/5 Fax: 266 769 566 certis@certis.pt
URL: Myndighet/kontrollorgan

Official Journal Publications
Official Journal L331 03.12.1997
Official Journal C109 08.04.1997

Other Documents
PT_0005_0032_SPE_PT_O.pdf    (PT_0005_0032_SPE_PT_O.pdf)Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan