european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Пастърма говежда
Pastarma Govezhda
Countries of Origin: BG Typ av ansökan: GTS
Dossier Number: BG/TSG/0007/01255 Typ av produkt: Klass 1.2. Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)
Status: Registrerad
 
Datum för insändande:       25.08.2014
Date of Publication:       09.07.2015
Date of Registration:       22.06.2017

Official Journal Publications
Official Journal L160 22.06.2017
Official Journal C224 09.07.2015Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan