european_commission
DOOR

Juridisks paziņojums | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Login 3C/3CG
Eiropas Komisija > Lauksaimniecība un lauku attīstība > Lauksaimniecība un pārtika > DOOR > Denomination Information

Vārds, uzvārds: Пастърма говежда
Pastarma Govezhda
Countries of Origin: BG Pieteikuma veids: GTĪ
Dossier Number: BG/TSG/0007/01255 Produkta veids: 1.2. grupa. Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u.c.)
Statuss: Reģistrēts
 
Iesniegšanas datums:       25.08.2014
Date of Publication:       09.07.2015
Date of Registration:       22.06.2017

Official Journal Publications
Official Journal C224 09.07.2015
Official Journal L160 22.06.2017Ievērojiet, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskatāmi tikai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša drukātā izdevumā publicētie tiesību akti.
Lapas augša